بازی دنیای تاوری         بازی جام قهرمانان

منوی اصلی

استاتوس

جوک

اس ام اس

طنز

اس ام اس خاص

اس ام اس مناسبتی

ارسال مطلب به سایت

نیوتن اگر جاذبه را درست می فهمید معشوقه اش از درخت متنفر نبود و در دفتر خاطراتش نمی نوشت : ” اشک های من هم به زمین می افتاد اما تو سیب را ترجیح دادی ”

از وقت تان برای خنده استفاده کنید زیرا خنده موسیقی و آهنگ روح است.

tr

همه ﭼﻴﺰﺍﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﺍﺱ …
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻧﻤﻮﻧﺶ ﻣﺎ ﺯﻧﻬﺎ … !
ﻭﺍﻻ!!
خدا سایمونو از سرشون کم نکنه!!

فرستنده :


ﺭﻓﺘﻢ ﮐﺎﻏﺬ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺪﻡ، ﻣﯿﮕﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﯼ
۹۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ۴۵۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ !
ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﮔﻪ ﺍﺳﮑﻨﺎﺱ ﻫﺰﺍﺭﯼ
ﺑﭽﺴﺒﻮﻧﻢ ﻣﺘﺮﯼ ۸۲ ﺗﻮﻣﻦ ﺩﺭﻣﯿﺎﺩ !!
ﺗﺎﺯﻩ ﻫﺮﻭﻗﺘﻢ ﭘﻮﻝ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺍﺯﺵ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻢ !

فرستنده :


تو کتاب ۵ مورد نوشته
معلم میگه ۴ تاشو حفظ کنید
ما ۳ تاشو حفظ میکنیم
تو امتحان میگه ۲ مورد
ما ۱ موردشو مینویسیم
ااااای خدااااااا
ما رونجات بده

فرستنده :


در یک مراسم ختم، مردان زیادی آمده بودند ، از صاحب عزا پرسیدن: چی شده؟ گفت: گاوم با شاخش زده زنمو کشته، گفتن: این همه مرد برای تسلیت آمدن؟ گفت: نه، برای خریدن گاو آمدن !!(teeth)

فرستنده :


از مرگ نـــمی ترسم،من فقط نگرانم که در شلوغی آن دنیا،مــادرم را پیدا نکنم … 
سرم را نه ظلم می تواند خم کند ،نه مرگ، نترس سرم فقط برای بوسیدن دستهای تو خم میشود مادرم…
مادر ، من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم ؛زیر پای تو آرزو هایی بود که از آن گذشتی به خاطر من…
مادر،روسری ات را بردار تا ببینم بر شب موهایت چند زمستان برف نشسته است تا من به بهار رسیده ام!!
به جرم اینکه بهشت زیر پایشان بود، دنیا را برای خود جهنم کردند !!
به سلامتی مــــادر ها!! 
” مـــــادر ” نوشته میشود ولی ” فرشــــته ” خوانده میشود…

فرستنده :


میدونین چرا آقایون اینقدر به پارک دوبلشون مینازن؟؟؟؟ چون تنها کاریه که بدون کمک مامانشون از پسش برمیان هرخانومی کپی نکنه شلغمه!!!!
بَنـــی آدَم اَعضــایِ یِکدیــــگَرَنْ
وَلـــی دَر آفَـــرینِشْ

⇚خانوما⇛ سَـــرتَــرَنْ✘✘✘

فرستنده :


درجلسه امتحان عشق،من مانده ام و یک برگه سفید،یک دنیا حرف ناگفتنی…

یک بغل تنهایی و دلتنگی…درد دل من در این کاغذ کوچک جانمی شود! در این سکوت بغض آلود،قطره ی کوچکی هوس سرسره بازی می کند…و برگه سفیدم عاشقانه قطره را به آغوش میکشد!عشق تو نوشتنی نیست…

دربرگه ام کنار آن قطره یک قلب کوچک می کشم، وقت تمام است،،

برگه ها بالا……………..

فرستنده :


گل های سفید مال من شه،گل های قرمز مال توشه

اگه تو فراوشم کردی گل های قرمز پر پر بشه،اگه من فراموشت کردم گل های سفید کفنم شه.

فرستنده :


دلم گرفته،دلم عجیب گرفته

و هیچ چیز ،

نه این دقایق خوشبو که روی شاخه ی نارنجمی شود خاموش،

نه این صداقت حرفی،که درسکوت میان دو برگ این گل شب بوست

نه،هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند.

و فکرمیکنم که این ترنم موزون تا به ابد شنیده خواهد شد…

فرستنده :


بچه رو به مادرش : مامان چرا بابا کچله ؟

مادر : بخاطر اینکه بابات خیلی فکر میکنه!

بچه : پس چرا موهای تو اینقدر بلنده ؟

مادر : خفه شو !

فرستنده :


گفت مجنون گر همه روی زمین / هر زمان بر من کنندی آفرین
من نخواهم آفرین هیچ کس / مدح من دشنام لیلی باد و بس . . .

فرستنده :


بعضی وقتا با بعضیا باید بازی کرد…
سنگ… کاغذ… هرررری…!

فرستنده :


دوستانم را نمیدانم ، اما من در رفاقت اینگونه ام…
پایدار تا… پای دار!!!

فرستنده :


یکی از فانتزیام اینه که مخاطب نیمه خاصم بهم ﺑﮕﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﭘﺎﺷﻮ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﻔﺮ … ﻣﻨﻢ ﺑﮕﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ! ﮐﺠﺎ ﺑﺮﯾﻢ ؟ ﺑﮕﻪ : ﺷﻤﺎﻝ ﻋﺰﯾﺰﻡ … ﻣﻨﻢ ﺑﮕﻢ : ﺑﺎﺷﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ بریم ﻓﻘﻂ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ پیرهن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺨﺮﻡ ﺑﯿﺎﻡ … ﺍﻭﻧﻢ ﺑﮕﻪ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺘﯿﭙﯽ … ﻣﻨﻢ ﺑﮕﻢ : ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺮﻡ … ﺍﻭﻧﻢ ﺑﮕﻪ : ﺍﻩ ﻣﯿﮕﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺩ … ﻣﻨﻢ ﺑﮕﻢ : ﺳﺮ ﻣﻦ ﺩﺍﺍﺍﺍﺩ ﻧﺰﻥ ﺍﺻﻦ ﻧﻤﯿﺎﻣﺎﺍﺍﺍﺍ … ﺍﻭﻧﻢ ﺑﮕﻪ : ﺧﻔﻪ ﺷﻮﻭﻭﻭ ﮐﺜﺎﺍﺍﺍﻓﺖ …
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺩﻋﻮﺍﻣﻮﻥ ﺷﺪ ، ﺑﻘﯿﺸﻮ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ !
الان ﺑﺮﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻪ !!! اصن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﺮاﺗﯽ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ؟؟؟یکی از فانتزیام اینه که توی زمستون با مخاطب خاصم ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺰﺍﺭم و ﻟﭙﺎﺵ ﯾﺦ ﺑﺰﻧﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮐﺶ ﺑﺰﻧﻢ ﺗﻮ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭﺩﺵ ﺑﮕﯿﺮﻩ …
ﻋﺎﯼ ﺣﺎﻝ میده ، ﻋﺎﯼ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ !